Termes i condicions

DONATIUS

Tipus de donacions

A partir de 30 € es lliurarà un diploma que acrediti al donant com a «Amic de la Col·lecció Josep M. Queraltó».
A partir de 100 € és necessari enviar una còpia del DNI.

Desgravaments

Persones físiques:

Fins a 150 € podran deduir-se de l’IRPF el 75% de l’aportació, amb un límit del 10% de la base imposable.
A partir de 150 € podrà deduir-se de l’IRPF el 30% de l’aportació.

*Deducció especial per a donacions recurrents: si durant els 3 exercicis anteriors s’han fet donacions a la Fundació d’igual o superior valor, podran deduir-se el 75% de l’aportació fins a 150 euros, i a partir de 150 euros el 35% (es puja en un 5% respecte a la deducció per donacions no reiterades).

Persones jurídiques:

Podran deduir-se de l’Impost de societats el 35% de l’aportació, amb un límit del 10% de la base liquidable.

*Deducció especial per a donacions recurrents: si durant els 3 exercicis anteriors s’han fet donacions a la Fundació d’igual o superior valor, podran deduir-se el 40% de l’aportació en l’impost de societats (es puja en un 5% respecte a la deducció per donacions no reiterades).

Les persones físiques i jurídiques no residents a Espanya també poden beneficiar-se d’exempcions pels seus donatius en funció de les legislacions dels seus respectius països

La Fundació Aula de Cinema Col·lecció Josep M. Queraltó podrà sol·licitar informació personal dels seus donants, a través del seu lloc web, a efectes administratius. Per tant, la utilització del nostre lloc web per enviar un donatiu suposa que el donant ha llegit i acceptat la nostra política de donacions i privadesa.

A través del nostre portal es pot efectuar dos tipus de donacions: donacions puntuals i donacions mensuals. Les donacions puntuals podran efectuar-se a través de PayPal i a través de transferència bancària. Les donacions mensuals s’efectuaran a través de transferència bancària o mitjançant càrrec en el compte del donant.

Donació mínima i documentació exigible:
S’estableix una donació mínima de 30 €.

Conforme a la legislació vigent en matèria de prevenció de blanqueig de capitals, les donacions de quantitats a partir de 100 € impliquen l’obligació que el donant remeti a la Fundació una còpia del seu DNI.

Compte bancari per a donacions per transferència:
IBAN: ES21 2100 0818 9202 0092 3659

No s’accepten cancel·lacions ni devolucions de donacions puntuals. Pel que fa a les donacions periòdiques, s’acceptarà la cancel·lació sempre que es comuniqui a la Fundació amb una antelació de 15 dies. Els càrrecs en compte s’efectuaran el dia 5 de cada mes.

Per cancel·lar una donació periòdica, és necessari que el donant es posi en contacte amb la Fundació a través del correu electrònic info@aquestforadream.com, respectant el termini anteriorment assenyalat i especificant en l’assumpte «CANCEL·LACIÓ DONACIÓ PERIÒDICA».

Després d’efectuar el donatiu s’hauran de seguir les instruccions que s’indiquen a continuació:

Una vegada processada la seva donació, rebrà un e-mail indicant que la Fundació ha rebut el formulari de col·laboració. En cas de necessitar un rebut físic de la donació per motius fiscals, per favor, contacti’ns i amb gust li facilitarem el corresponent certificat. Li recordem que totes les donacions fetes a la Fundació Aula de Cinema Col·lecció Josep M. Queraltó per un donant resident fiscal a Espanya gaudeixen d’un desgravament fiscal en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (si el donant és persona física) o en l’Impost de societats (si el donant és persona jurídica). En el cas de donacions procedents de l’estranger, el tractament fiscal dependrà de les lleis de cada país. Trobarà més informació sobre les deduccions fiscals al final del formulari de la donació.

Recollida i tractament de la informació dels donants

Pot visitar el nostre apartat «Avís legal» per a la informació relativa al tractament de les dades subministrades pels donants. Totes les dades facilitades a través del formulari de donació seran recollits i incorporats a un fitxer de la Fundació Aula de Cinema Col·lecció Josep M. Queraltó i s’utilitzaran únicament a l’efecte de comptabilitat i per remetre-li, si ens ho sol·licita, el corresponent certificat de la seva donació.

Altres consultes

Per a qualsevol pregunta addicional sobre les nostres Polítiques de Donacions i Privadesa, per favor, contacti’ns en info@aquestforadream.com

Apartat sobre beneficis fiscals dels donatius efectuats a la Fundació Aula de Cinema Col·lecció Josep M. Queraltó per residents fiscals a Espanya

Li informem que poden deduir-se aquestes donacions del seu Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (si és persona física) o del seu Impost de societats (si és persona jurídica):

Si és persona física, sobre els primers 150 € del seu donatiu podrà deduir-se en la quota íntegra del seu IRPF el 50% del seu donatiu, amb un límit del 10% de la base liquidable. L’excés d’aquesta quantitat tindrà una deducció del 27,5%.

Si és persona jurídica, en l’Impost de societats podrà deduir-se el 35% de les seves quotes i/o donatius de la quota íntegra, amb un límit del 10% de la base liquidable.

Si és persona física o jurídica no resident a Espanya i obté rendes al nostre país, té també un benefici fiscal per l’import dels seus donatius. Si està en aquesta situació, contacti amb nosaltres i li informarem de la deducció de la qual pot gaudir.

Recordi que per poder informar a l’Agència Tributària de l’import de les seves quotes i donatius és imprescindible que ens hagi facilitat el seu DNI o NIF. Així mateix, en els donatius superiors a 100 €, i de conformitat amb la legislació vigent, és necessari que ens enviï una còpia escanejada del seu DNI.

Finalment, li informem que si efectua donacions a la nostra Fundació durant dos exercicis consecutius, en el següent exercici el seu desgravament serà major (un 75% sobre els primers 150 € i un 35% sobre la resta per a persones físiques, i un 40% per a persones jurídiques). Si desitja més informació, contacti amb nosaltres.

A tots els nostres donants els enviarem un títol que els acreditarà com a «Amics de la Col·lecció Josep M. Queraltó».

AVÍS LEGAL

Els dominis d’Internet aquestforadream.com, alarecercadunsomni.cat i enbuscadeunsueno.es són de titularitat de la Fundació Aula de Cinema – Col·lecció Josep M. Queraltó (Rocafort 81, 3° 08015 Barcelona (ÉS)).

Tots els seus continguts, inclosos els textos, les imatges, el so, les animacions, el programari i qualsevol un altre material que aparegui en els dominis, estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, i pertanyen a la Fundació Aula de Cinema o a les entitats vinculades a aquesta, o bé a tercers que hagin autoritzat l’ús en la Fundació Aula de Cinema.

La Fundació Aula de Cinema es reserva la possibilitat de dotar de normativa específica diferents continguts oferts des dels dominis, la qual prevaldrà sobre l’establerta en aquest avís legal en cas de discordança entre tots dos textos.

Les dades personals que la Fundació Aula de Cinema sol·liciti als usuaris es tractaran d’acord amb el principi de protecció de dades personals que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Els continguts oferts en els dominis són merament informatius i no tenen efectes vinculants per a la Fundació Aula de Cinema. En cap cas substitueixen la publicitat legal dels actes i de les disposicions que s’hagin de publicar formalment en els diaris oficials, ni la notificació dels actes dictats per la Fundació Aula de Cinema en el si d’un procediment administratiu.

La Fundació Aula de Cinema no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol un altre factor aliè al seu control.

La Fundació Aula de Cinema no és responsable dels continguts de les pàgines o de sistemes de tercers connectats amb els dominis de la Fundació Aula de Cinema a través d’enllaços.

La Fundació Aula de Cinema es reserva el dret de modificar sense avís previ els continguts dels dominis, així com els termes i les condicions d’aquest avís.